Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wr 605/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-01-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Podgórzyn w przedmiocie uchwalenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Podgórzyn

II SA/Wr 878/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-02-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Długołęka w przedmiocie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Długołęka

II SA/Po 1169/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Lesznie w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany sposobu zagospodarowania terenu

II SA/Wr 6/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-03-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy M. w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy M.

II SA/Gd 62/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-05-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wstrzymania użytkowania działki oraz zobowiązania do złożenia wniosku w sprawie warunków zabudowy

II SA/Wr 320/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-07-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Dobroszyce w przedmiocie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobroszyce

II SA/Wr 727/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-02-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy R. w przedmiocie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy R.

II SA/Gl 590/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-02-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie przywrócenia poprzedniego zagospodarowania terenu

II SA/Gl 1376/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przywrócenia poprzedniego sposobu zagospodarowania nieruchomości

II SA/Wr 349/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-07-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Gaworzyce w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Gaworzyce dla budowy stacji elektroenergetycznej oraz infrastruktury technicznej na terenach położonych w obrębach Grabik i Śrem