Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Planowanie przestrzenne X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Ke 345/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-12-14

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uzgodnienia inwestycji w zakresie ochrony gruntów rolnych

II SA/Rz 532/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-08-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych

IV SA/Wa 1698/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-18

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Wr 729/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-11-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zarzutów zobowiązanego zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym należności z tytuły wyłączenia z produkcji rolnej gruntów

II OSK 1885/10 - Wyrok NSA z 2011-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze

II OSK 1886/10 - Wyrok NSA z 2011-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze

II OSK 688/08 - Wyrok NSA z 2009-05-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Rzeszowie w przedmiocie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych

II OSK 6/08 - Wyrok NSA z 2009-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Sieradzu w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

IV SA/Wa 312/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze

IV SA/Wa 2040/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów rolnych
1   Następne >   2