Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Planowanie przestrzenne X
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Wr 729/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-11-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zarzutów zobowiązanego zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym należności z tytuły wyłączenia z produkcji rolnej gruntów