Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Planowanie przestrzenne X
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Wr 221/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-13

Wniosek w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie linii elektroenergetycznej 400 kV [...]

II SA/Wr 79/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Pietrzykowice

II SA/Wr 127/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-05-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Udanin w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów obrębu Jarosław

II SA/Łd 256/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-05-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Nowosolna w sprawie przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna 1. stwierdza nieważność uchwały Rady Gminy Nowosolna nr XXXVII/224/13 oku w części dotyczącej pkt 1 rozdziału XXV; 2. stwierdza, że zaskarżona uchwała w zakresie określonym w pkt 1 wyroku nie podlega wykonaniu do dnia uprawomocnienia się wyroku; 3. zasądza od ...

II SA/Wr 77/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-03-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Świdnica w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komorów w Gminie Świdnica

II SA/Wr 48/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-04-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 185 w obrębie wsi Winnica

II SA/Wr 822/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-01-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Kamienna Góra w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Bohaterów Getta w Kamiennej Górze

II SA/Wr 605/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-01-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Podgórzyn w przedmiocie uchwalenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Podgórzyn

II SA/Bd 1201/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-12-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Lubicz w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Wr 635/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-12-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Borów w przedmiocie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Borów
1   Następne >   +2   +5   +10   100