Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Lu 1133/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-09-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej: § 1 ust. 3 pkt 1 tiret drugi; § 1 ust. 3 pkt 1 tiret szósty w brzmieniu 'Nr 14', 'Nr 17'; § 1 ust. 3 pkt 1 tiret czternasty w brzmieniu '40'; § 29 wraz z załącznikiem nr 2; § 44 wraz z załącznikiem nr 14; § 47 wraz z załącznikiem nr 17; § 78 wraz z załącznikiem nr 4

II SA/Lu 881/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-01-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zmiany 'Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy ' stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Lu 1052/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-09-30

Skarga Wojewody Lubelskiego na uchwałę Rady Miasta Kraśnik reprezentowanej przez Burmistrza Miasta Kraśnik w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej: § 25, § 27, § 28, § 29, § 31, § 32, § 34

II SA/Lu 306/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-12-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Lu 508/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-12-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Burmistrz Miasta w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej § 2 ust. 1 pkt 1

IV SA/Wa 1303/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy

II SA/Bd 831/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-10-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Burmistrz Miasta w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego