Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SA/Wa 2221/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-25

Wniosek w przedmiocie : miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego