Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Planowanie przestrzenne X
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

II SA/Lu 192/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-05-08

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie nieważności uchwały organu gminy w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Bk 100/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-03-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. w przedmiocie nieważności § 23 pkt 1 uchwały Nr [...] Rady Miasta B. P. w zakresie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gl 1379/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-10-17

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Po 633/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-12-11

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały,

II OSK 1469/14 - Wyrok NSA z 2014-07-01

Sprawa ze skargi kasacyjnej Gminy Józefów od wyroku WSA w Lublinie w sprawie ze skarg J. L. i Gminy J. na zarządzenie zastępcze Wojewody Lubelskiego nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

IV SA/Po 701/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-09-04

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie nieważności uchwały w sprawie wyznaczenia zasad lokalizacji kierunków rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii

II SA/Bk 691/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 291/07 - Wyrok NSA z 2007-10-08

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody L. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr [...] Rady Miasta Z. G. z dnia [...] w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia i Miasta Z. G.

II SA/Gl 626/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-10-21

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Bk 441/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-09-25

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   +2   +5   +10   18