Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Planowanie przestrzenne X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II SA/Gl 732/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-12-05

Sprawa ze skargi G.J. i R.J. na niewykonanie orzeczenia sądu przez Prezydenta Miasta T. w sprawie warunków zabudowy terenu 1. wymierza Prezydentowi Miasta T. grzywnę w wysokości (...)zł , 2. zasądza od Prezydenta Miasta T. solidarnie na rzecz skarżących kwotę (...)zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

II SA/Gl 571/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-10-24

Sprawa ze skargi K. P. o wymierzenie Wójtowi Gminy J. grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Gliwicach w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Wa 1380/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta O. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Warszawie sygnatura akt IV SA/WA 240/08

IV SA/Wa 475/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-11

Sprawa ze skargi T. K. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Warszawie w sprawie sygn. akt IV SA 4275/02

II SA/Lu 618/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-11-08

Sprawa ze skargi B. Ś. o wymierzenie Wójtowi Gminy grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Lublinie w sprawie II SAB/Lu 169/17 I. wymierza Wójtowi Gminy grzywnę w wysokości 500 (pięćset) złotych; II. stwierdza, że niewykonanie wyroku nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III.