Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gl 732/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-12-05

Sprawa ze skargi G.J. i R.J. na niewykonanie orzeczenia sądu przez Prezydenta Miasta T. w sprawie warunków zabudowy terenu 1. wymierza Prezydentowi Miasta T. grzywnę w wysokości (...)zł , 2. zasądza od Prezydenta Miasta T. solidarnie na rzecz skarżących kwotę (...)zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.