Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Lu 618/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-11-08

Sprawa ze skargi B. Ś. o wymierzenie Wójtowi Gminy grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Lublinie w sprawie II SAB/Lu 169/17 I. wymierza Wójtowi Gminy grzywnę w wysokości 500 (pięćset) złotych; II. stwierdza, że niewykonanie wyroku nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III.