Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Planowanie przestrzenne X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA/Po 529/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-09-07

Sprawa ze skargi M. A. na opinię Burmistrza Miasta w przedmiocie lokalizacji lądowiska

II SA/Rz 1111/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-11-18

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie ustalenia minimalnej odległości elektrowni wiatrowych od zabudowań mieszkalnych

II SA/Ol 297/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-05-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. J.K.