Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Planowanie przestrzenne X
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Gd 7/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-03-18

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie warunków zabudowy

II SAB/Gd 8/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-03-18

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie sprostowania decyzji dotyczącej warunków zabudowy

II SAB/Gd 1/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-01-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miejskiej w przedmiocie uchwały dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SAB/Wr 27/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-08-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Gminy G. w przedmiocie wyłączenia radnych z głosowania dotyczącego podjęcia uchwały o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy G.

I OPP 35/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-10

Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa NSA w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Gd 30/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-08-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie warunków zabudowy

VIII SAB/Wa 31/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy K. w przedmiocie nierozpoznania żądania uzupełnienia decyzji

II SAB/Lu 428/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-12-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Gd 48/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-05-21

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie warunków zabudowy

IV SAB/Wa 105/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-26

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie rozpoznania wniosku
1   Następne >   3