Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Krakowie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Kr 1679/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy nakazania przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegającym szkodom