Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 214/05 - Wyrok NSA z 2005-11-15

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Elblągu w przedmiocie zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Po 43/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-01-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Międzychodu w przedmiocie miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego

II SA/Sz 244/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-05-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Policach w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. 'Przęsocin'

II SA/Ke 485/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-08-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Jędrzejowie w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Bk 615/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-10-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w C. w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II SA/Ke 383/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-07-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w J. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 1906/14 - Wyrok NSA z 2016-04-06

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Nowy Targ w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Nowy Targ 26 (Równia Szaflarska), w tym zmiany miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego Nowy Targ 9'.

II SA/Lu 366/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-12-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta reprezentowaną przez Burmistrza Miasta w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Łd 164/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-05-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Brzeziny w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny

II SA/Kr 442/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-09-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Gorlice w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice
1   Następne >   3