Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta X

II SA/Lu 881/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-01-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zmiany 'Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy ' stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.