Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek akcyzowy X

I SA/Op 804/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego pojazdu samochodowego

I SA/Op 281/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-10-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu.

I SA/Op 723/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-12-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego pojazdu.

I SA/Op 353/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego

I SA/Op 484/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-10-02

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu

I SA/Op 527/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-10-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za miesiąc od czerwca do grudnia 2004r.

I SA/Op 684/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-10-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za maj 2007 r.

I SA/Op 421/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za maj 2007r.

I SA/Op 415/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-01-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w Opolu w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie przywrócenia terminu do doręczenia decyzji określającej zobowiązanie w podatku akcyzowym

I SA/Op 346/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu
1   Następne >   +2   +5   +10   61