Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek akcyzowy X

V SA/Wa 2482/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym;

I SA/Sz 32/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-10-19

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych

III SA/Łd 567/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na 2014 rok

V SA/Wa 2825/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zobowiązania do zwrotu kwoty dofinansowania ze środków unijnych

V SA/Wa 2481/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym;

I GSK 765/18 - Wyrok NSA z 2018-10-24

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora L. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Z. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania ...

I GZ 89/19 - Postanowienie NSA z 2019-04-02

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału V WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nr (...) w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu pomocy finansowej dla wstępnie uznanej grupy producentów owoc...

I GSK 1400/18 - Wyrok NSA z 2019-06-14

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie w przedmiocie zmiany decyzji o przyznaniu płatności na zalesienie gruntów...

I SA/Go 796/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-02-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa [...] w przedmiocie uchylenia, po wznowieniu postępowania, dotychczasowej decyzji oraz odmowy wpisu do ewidencji producentów i nadania numeru identyfikacyjnego