Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek akcyzowy X

III SAB/Po 5/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-04-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu w przedmiocie odmowy zwrotu podatku akcyzowego;

III SAB/Po 6/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiące styczeń 2007 i styczeń 2008 roku

III SAB/Po 3/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-09-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji odmawiającej uchylenia decyzji ostatecznej określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym

III SAB/Po 2/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-04-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie wydania decyzji dotyczącej określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za styczeń 2007 r., po wznowieniu postępowania

II GPP 8/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-12

Skarga M. M. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w W. w sprawie o sygn. akt VIII SAB/Wa 40/12 ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie nierozpoznania wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postępowania

I SAB/Op 9/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-05-07

Sprawa ze skargi na bezczynność oraz przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika Urzędu Celnego w Opolu w sprawie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za lipiec 2012 r. I. stwierdza przewlekłe prowadzenie postępowania, II. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa, III.

I SAB/Op 14/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-05-07

Sprawa ze skargi na bezczynność oraz przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika Urzędu Celnego w Opolu w sprawie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za grudzień 2012 r. I. stwierdza przewlekłe prowadzenie postępowania, II. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa, III.

I SAB/Op 17/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-05-07

Sprawa ze skargi na bezczynność oraz przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika Urzędu Celnego w Opolu w sprawie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za marzec 2013 r. I. stwierdza przewlekłe prowadzenie postępowania, II. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa, III.

I SAB/Op 13/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-05-07

Sprawa ze skargi na bezczynność oraz przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika Urzędu Celnego w Opolu w sprawie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za listopad 2012 r. I. stwierdza przewlekłe prowadzenie postępowania, II. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa, III.

I SAB/Op 16/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-05-07

Sprawa ze skargi na bezczynność oraz przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika Urzędu Celnego w Opolu w sprawie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za luty 2013 r. I. stwierdza przewlekłe prowadzenie postępowania, II. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa, III.
1   Następne >   +2   4