Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek akcyzowy X

I SA/Wr 3734/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w J. G. w przedmiocie odpowiedzialności za zaległości podatkowe w podatku akcyzowym za czerwiec 1999 r.

I SA/Lu 125/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-12-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za sierpień 1999 r.

I SA/Wr 3736/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w J. G. w przedmiocie odpowiedzialności za zaległości podatkowe w podatku akcyzowym za luty 1999 r.

FSK 745/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-16

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w K. w przedmiocie określenia wysokości podatku akcyzowego

FSK 430/04 - Wyrok NSA z 2004-12-01

Skarga kasacyjna od wyroku NSA w Warszawie w sprawie ze skargi Przedsiębiorstwa Rolniczo-Handlowego 'S.' Sp. z o.o. w S. na decyzje Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o podatku akcyzowym

FSK 392/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-16

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie określenia zaległości w podatku akcyzowym za miesiące kwiecień

FSK 428/04 - Wyrok NSA z 2004-12-02

Skarga kasacyjna od wyroku NSA w Warszawie w sprawie ze skargi Produkcja-Handel-Usługi 'R.' Sp. z o. o. w B. na decyzje Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w podatku akcyzowym

FSK 1328/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-16

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w P. Ośrodek Zamiejscowy w P. w przedmiocie podatku akcyzowego za styczeń, luty, czerwiec i lipiec 2000 r.

I SA/Wr 3732/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w J. G. w przedmiocie odpowiedzialności za zaległości podatkowe w podatku akcyzowym za marzec 1999 r.

I SA/Wr 3731/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w J. G. w przedmiocie odpowiedzialności za zaległości podatkowe w podatku akcyzowym za luty 1999 r.
1   Następne >   +2   4