Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

III SA/Gl 230/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-05-26

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Rozwoju i Finansów w przedmiocie podatku akcyzowego

III SA/Gl 243/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-05-26

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Rozwoju i Finansów w przedmiocie podatku akcyzowego

III SA/Gl 419/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-06-20

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Rozwoju i Finansów w przedmiocie podatku akcyzowego

III SA/Gl 429/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-07-11

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Rozwoju i Finansów w przedmiocie podatku akcyzowego.

III SA/Gl 307/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-05-29

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Rozwoju i Finansów w przedmiocie podatku akcyzowego