Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

SA/Rz 1824/02 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej . w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000r.

SA/Rz 2315/02 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-03-31

skarg M. i H. K. na decyzje Izby Skarbowej z dnia[...] października 2002 r. Nr [...], [...], [...], [...], w przedmiocie zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1998r. i 1999r. oraz określenia odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej z tytułu niezapłaconych w terminie zaliczek na podatek dochodowy za 1998 r. i 1999 r.

SA/Rz 1865/02 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych

SA/Rz 2311/02 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-03-31

skarg J. i W. M. na decyzje Izby Skarbowej w przedmiocie zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1998r. i 1999r. oraz określenia wysokości odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej z tytułu niezapłaconych w terminie zaliczek na podatek dochodowy za 1998 r. i 1999 r.