Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

SA/Sz 357/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

III SA 694/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

SA/Rz 1824/02 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej . w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000r.

I SA/Bk 2/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-03-05

Sprawa ze skargi A S.A.w W. M. na decyzje Izby Skarbowej w B. 1) w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1998 i 1999 r.

SA/Rz 2315/02 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-03-31

skarg M. i H. K. na decyzje Izby Skarbowej z dnia[...] października 2002 r. Nr [...], [...], [...], [...], w przedmiocie zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1998r. i 1999r. oraz określenia odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej z tytułu niezapłaconych w terminie zaliczek na podatek dochodowy za 1998 r. i 1999 r.

SA/Sz 1291/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-24

Sprawa ze skargi A.B. C. na decyzje Izby Skarbowej w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 1999 Nr [...] w przedmiocie odsetek od zaległości podatkowych w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych

III SA 2501/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. z dnia[...] kwietnia 2002 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych 1/

III SA 2054/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

SA/Sz 1401/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w S w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za [...]

SA/Sz 1290/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-24

skarg B. i K. T. na decyzje Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za [...]r. Nr [...] w przedmiocie odsetek od zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok [...]
1   Następne >   3