Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób fizycznych X

I SA/Op 31/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi działającego w imieniu Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

I SA/Op 184/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-06-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie ustalenia wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego za 2004 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów

I SA/Op 236/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-08-13

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

I SA/Op 33/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-03-11

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi działającego w imieniu Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

I SA/Op 651/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie ustalenia zryczałtowanego podatku dochodowego za 2009 r. od niezaewidencjonowanych przychodów osiągniętych z działalności gospodarczej

I SA/Op 653/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie ustalenia zryczałtowanego podatku dochodowego za 2011 r. od niezaewidencjonowanych przychodów osiągniętych z działalności gospodarczej

I SA/Op 747/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie ustalenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2007 r.

I SA/Op 751/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie ustalenia zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2007 r.

I SA/Op 753/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie ustalenia zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2007 r.

I SA/Op 680/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-12-11

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych
1   Następne >   +2   +5   +10   52