Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób fizycznych X

II OSK 50/08 - Postanowienie NSA z 2009-07-07

Skarga kasacyjna na postanowienie Kujawsko - Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy w przedmiocie kary z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego