Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób fizycznych X

II FSK 2540/13 - Wyrok NSA z 2016-01-19

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 r.

II FSK 2919/13 - Wyrok NSA z 2016-01-26

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r.

II FSK 2921/13 - Wyrok NSA z 2016-01-26

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r.

II FSK 2820/13 - Wyrok NSA z 2016-01-26

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r.

II FSK 3495/13 - Wyrok NSA z 2016-02-03

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania i stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia odwołania

II FSK 2969/13 - Wyrok NSA z 2016-01-26

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r.

II FSK 3570/13 - Wyrok NSA z 2016-02-16

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie zastosowania przepisów prawa podatkowego

I SA/Łd 1204/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2014 rok

II FSK 3117/13 - Wyrok NSA z 2016-01-12

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

II FSK 2630/13 - Wyrok NSA z 2016-01-19

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych
1   Następne >   +2   +5   +10   100