Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób fizycznych X

I SA/Bd 354/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Go 207/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-12-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego z tytułu importu towarów oraz umorzenie postępowania w sprawie wymiaru należności celnych

I SA/Bd 429/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe odrzuca skargę

I SA/Sz 68/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-09-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku od towarów i usług

I SA/Sz 680/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w S. w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

I SA/Sz 67/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-09-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku od towarów i usług