Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób fizycznych X

II FPP 8/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-09

Skarga R. R. na decyzję Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w B. w przedmiocie bezczynności organu w sprawie zwrotu nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007r.

III SAB/Wa 77/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego W. w przedmiocie wygaśnięcia decyzji ustalającej wysokość podatku w formie karty podatkowej na rok 2006

II FZ 39/13 - Postanowienie NSA z 2013-01-31

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego w W. w przedmiocie bezczynności organu w sprawie określenia dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej za 2011 r.

I SAB/Wr 3/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-05-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego we W. w przedmiocie zwrotu nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001r

I SAB/Po 2/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-10-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego [...] w przedmiocie zwrotu kwoty nienależnie zapłaconego podatku

II FSK 449/10 - Wyrok NSA z 2011-10-04

Skarga kasacyjna na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego w R. w przedmiocie bezczynności organu podatkowego w sprawie zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości podatkowych.

I SAB/Łd 4/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-08-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego w P. w przedmiocie określenia wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008r.

II FZ 958/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-20

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie nadpłaty z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 2008

III SAB/Wa 32/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego w W. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

II FSK 3619/14 - Wyrok NSA z 2015-08-12

Skarga kasacyjna na bezczynność oraz przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu w przedmiocie wznowienia postępowania dotyczącego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów
1   Następne >   3