Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Go 337/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-08-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

I SA/Kr 1638/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie odmowy zmiany decyzji ostatecznej dotyczącej nadpłaty w opłacie skarbowej,

II FSK 3331/14 - Postanowienie NSA z 2015-02-06

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

I SA/Kr 489/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-07-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych, , ,