Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób fizycznych X
  • Symbol 6119 Inne o symbolu podstawowym 611 X

I SA/Go 370/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-09-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych odwołania w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001 r.

I SA/Go 379/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie określenia wysokości dochodu za 2001 r.

I SA/Go 381/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie określenia wysokości dochodu za 2003 r.

I SA/Ke 52/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego dotyczącego zaległości z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 1998 rok

II FSK 3236/12 - Wyrok NSA z 2015-01-28

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w przedmiocie odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe spółki w podatku dochodowym od osób fizycznych za okres od lutego do czerwca 2005 r.

I SA/Wr 2315/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-02-19

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w P., działającego w imieniu Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

II FSK 770/12 - Wyrok NSA z 2014-03-07

Skarga kasacyjna na wynik kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od towarów i usług.

I SA/Bk 127/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-05-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego

II FSK 2920/12 - Wyrok NSA z 2015-01-15

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J. J. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie , nr [...], [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji orzekającej o odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe spółki w podatku dochodowym od osób fizycznych za grudzień 2003 r. oraz styc...

I SA/Bk 162/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-06-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie odmowy przyznania ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wyszkolenia uczniów Oddala skargę.
1   Następne >   +2   +5   +10   98