Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

SA/Sz 1469/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za [...] rok

SA/Sz 1408/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych za 1999 r.

SA/Sz 1477/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w przedmiocie odsetek od zaległości podatkowych

SA/Sz 1409/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych za 1999 r.

SA/Sz 1474/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1997 r.

SA/Sz 1476/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w S w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1998r.

SA/Sz 1410/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych za 1999 r.