Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób prawnych X
  • Skarżony

III SA 1111/93 - Wyrok NSA z 1994-09-07

Skarga Farmaceutyczno-Chemicznej Spółdzielni Pracy 'S.' w Z. na decyzję Izby Skarbowej w (...) w przedmiocie wymiaru podatku dochodowego od osób prawnych za 1992 r. i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję, a także

SA/Po 1902/91 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1992-03-19

skargę Przedsiębiorstwa Kompleksowej Automatyzacji w W. na decyzję Izby Skarbowej w P. w przedmiocie podatku dochodowego za 1990 r.