Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Wr 2119/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-08-24

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w J. G. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za 2000 r.

I SA/Wr 949/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-08-31

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w J. G. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1999 rok

I SA/Wr 2334/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-08-12

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w L. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za 2000 r.

FSK 357/04 - Wyrok NSA z 2004-08-18

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za 1998r.

FSK 377/04 - Wyrok NSA z 2004-08-19

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

FSK 156/04 - Wyrok NSA z 2004-08-04

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

I SA/Bk 114/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-08-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2001 r.

FSK 369/04 - Wyrok NSA z 2004-08-19

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w S. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1999 r.

I SA/Bk 177/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-08-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1999 r.

I SA/Wr 1768/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-08-12

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w J. G. w przedmiocie określenia podatku dochodowego od osób prawnych za 1999r.
1   Następne >   3