Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób prawnych X

II FSK 578/13 - Wyrok NSA z 2015-03-24

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Rzeszowie w sprawie ze skarg Z. [...] sp. z o. o. z siedzibą w R. na interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, działającego z upoważnienia Ministra Finansów nr IBPBI/2/423-161/12/AP, nr IBPBI/2/423-162/12/AP w przedmiocie podatku dochodowego od osób ...

II FSK 482/13 - Wyrok NSA z 2015-04-02

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

II FSK 1969/13 - Wyrok NSA z 2015-04-28

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skarg A. S.A. z siedzibą w K. na interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach działającego z upoważnienia Ministra Finansów nr [...] i [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

II FSK 2559/12 - Wyrok NSA z 2014-11-04

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

II FSK 420/14 - Wyrok NSA z 2015-03-25

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

I SA/Po 479/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-07-18

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów działającego przez organ upoważniony Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

I SA/Po 529/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-07-18

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów działającego przez organ upoważniony Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

II FSK 633/13 - Wyrok NSA z 2015-04-16

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

II FSK 1086/13 - Wyrok NSA z 2015-05-06

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi Spółki [...] 'J.' S.A. z siedzibą w J. na interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach działającego z upoważnienia Ministra Finansów nr IBPBI/2/423-1377/11/SD w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

II FSK 265/11 - Wyrok NSA z 2012-07-19

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w K. działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych
1   Następne >   +2   +5   +10   100