Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób prawnych X

III SAB/Wa 82/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-24

Skarga B. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego W. w przedmiocie zwrotu nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych