Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób prawnych X

III SAB/Wa 12/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-06

Sprawa ze skargi P. sp. z o.o. z siedzibą w W. na Naczelnika Urzędu Skarbowego W. w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania w sprawie dotyczącej określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych

III SAB/Wa 72/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-19

Sprawa ze skargi T. sp. z o.o. z siedzibą w W. na przewlekłe prowadzenie postępowania kontrolnego przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w W. w przedmiocie rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2009 r. oraz podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do grudnia 2009 r.