Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

SA/Sz 1773/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w przedmiocie odsetek od zaległości podatkowych

SA/Rz 2006/02 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1999r.

FSK 7/04 - Wyrok NSA z 2004-04-21

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych za 2001 r.

SA/Sz 2776/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2001

SA/Bk 1123/03 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w B. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1999 r.

SA/Sz 1640/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-04-21

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych za 1999r.

SA/Sz 1657/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-04-21

skarg 'E' Spółki z o.o. w S. na decyzje Izby Skarbowej w S. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych oraz z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odsetek od zaległości podatkowych

SA/Sz 1455/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-04-01

skarg 'G.' - Spółki z o.o. z siedzibą w S. na decyzje Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2000 z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie odsetek od zaległości podatkowych

III SA 2081/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-04-07

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

SA/Sz 1772/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1999 r.
1   Następne >   2