Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II FSK 630/06 - Postanowienie NSA z 2007-06-20

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1999 r.

II FSK 785/06 - Wyrok NSA z 2007-06-13

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w G. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2001 rok

II FSK 1197/05 - Wyrok NSA z 2007-01-05

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2000 r.

II FSK 1382/05 - Wyrok NSA z 2007-01-09

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2000 r.

II FSK 1535/05 - Wyrok NSA z 2007-01-17

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi Zarządu Cmentarzy Komunalnych w K. na decyzje Izby Skarbowej w K. (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za lata 1996, 1997, 1998, 1999 i 2000

II FSK 926/06 - Wyrok NSA z 2007-07-17

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w G. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1999 r.

II FSK 928/06 - Wyrok NSA z 2007-07-17

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w G. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2000 r.

I SA/Po 1363/06 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-10-05

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w przedmiocie określenia płatnikowi zaległości podatkowej z tytułu nie pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od dywidendy za 1999 r.

II FSK 330/06 - Wyrok NSA z 2007-02-21

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2000 r., zaległości podatkowej oraz odsetek za zwłokę

I SA/Op 274/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-10-03

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w O. z dnia[...]., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1996r.
1   Następne >   +2   4