Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób prawnych X

I SA/Gl 117/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-07-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od osób prawnych w kwestii wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II FZ 7/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-25

Zażalenie od postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości straty poniesionej w 2000 r.

II FSK 1992/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-18

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

I SA/Op 368/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w O. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za 2004 r.

I SA/Wr 1530/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. w przedmiocie interpretacji przepisów prawa podatkowego

I SA/Wr 1533/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-03-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. w przedmiocie interpretacji przepisów prawa podatkowego

I SA/Wr 223/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-10-03

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w J. G. w przedmiocie interpretacji prawa podatkowego

I SA/Wr 241/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-09-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za 2000 r.

I SA/Gl 99/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

II FSK 988/07 - Postanowienie NSA z 2008-10-24

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w podatku dochodowym od osób prawnych za 2003 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   68