Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób prawnych X

II FSK 578/13 - Wyrok NSA z 2015-03-24

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Rzeszowie w sprawie ze skarg Z. [...] sp. z o. o. z siedzibą w R. na interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, działającego z upoważnienia Ministra Finansów nr IBPBI/2/423-161/12/AP, nr IBPBI/2/423-162/12/AP w przedmiocie podatku dochodowego od osób ...

I SA/Rz 178/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2008 rok

II FSK 482/13 - Wyrok NSA z 2015-04-02

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

I SA/Łd 161/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za 2009 r.

I SA/Gl 228/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-04-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1999 r.

II FSK 597/13 - Wyrok NSA z 2015-04-23

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2003 r.

II FSK 1969/13 - Wyrok NSA z 2015-04-28

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skarg A. S.A. z siedzibą w K. na interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach działającego z upoważnienia Ministra Finansów nr [...] i [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

II FSK 519/13 - Wyrok NSA z 2015-04-29

Skargi kasacyjne C. sp. z o.o. z siedzibą w P. od wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2005 r.

II FSK 420/14 - Wyrok NSA z 2015-03-25

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

III SA/Wa 1879/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych za 2010 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   100