Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Izba Skarbowa X

FSK 73/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-29

Sprawa ze skargi na decyzję Izba Skarbowa w Sz. w przedmiocie: podatku dochodowego od osób prawnych

FSK 166/04 - Wyrok NSA z 2004-03-30

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w W. - Ośrodek Zamiejscowy w J. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za okres od 1 maja do 31 października 2000 r.

FSK 93/04 - Wyrok NSA z 2004-03-30

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w L. /Ośrodek Zamiejscowy w Z./ w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1999 r.

FSK 65/04 - Wyrok NSA z 2004-03-30

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w K. Ośrodek Zamiejscowy w N.-S. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

FSK 169/04 - Wyrok NSA z 2004-03-30

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej we W. Ośrodka Zamiejscowego w J.-G. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1999r.

FSK 190/04 - Wyrok NSA z 2004-03-30

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w W. Ośrodka Zamiejscowego w J. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1998 r.

FSK 168/04 - Wyrok NSA z 2004-03-30

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej we W. Ośrodka Zamiejscowego w J.-G. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2000 r.