Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Po 3427/00 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2002-07-31

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w Z.-G. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1996 rok

I SA/Po 70/99 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2000-03-07

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w K. w przedmiocie zwrotu nadpłaty podatku

I SA/Po 13/99 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2000-02-08

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w P. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1996 r.

I SA/Po 374/01 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2002-06-07

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w P. 15 stycznia 2001 r. (...) podatku dochodowego od osób prawnych za 1995 rok -

I SA/Po 1342/97 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1998-03-19

1. Kosztami uzyskania przychodów mogą być wydatki, które spełniają jednocześnie dwie cechy:~- pozostają w bezpośrednim związku ze źródłem przychodów i zostały poniesione w celu jego osiągnięcia;~- zostały rzeczywiście poniesione i jest to udokumentowane w sposób nie budzący wątpliwości.~2. Przepisy ustawy Prawo prywatne międzynarodowe /Dz.U. nr 46 poz. 290/ mają zastosowanie wyłącznie dla międzynarodowych stosunków osobistych i majątkowych w zakresie prawa cywilnego, ...

I SA/Po 1022/01 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2002-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w P. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1998 r.;

SA/Po 1811/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1993-11-23

1. Wykładnia urzędnika Ministerstwa Finansów nie może wywoływać skutków w zakresie ustalania zobowiązania podatkowego, gdyż nie może ona stanowić podstawy prawnej decyzji /jest nią tylko i wyłącznie ustawa/.~2. Wszelkie zwolnienia i ulgi podatkowe w systemie prawa polskiego są wyjątkiem, istotnym odstępstwem od zasady sprawiedliwości podatkowej /powszechności i równości opodatkowania/, a ich stosowanie nie może abstrahować od wykładni gramatycznej i odbywać się według wykładni rozszerzającej.~3....
1   Następne >   3