Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Skarbowej X

I SA/Wr 2842/01 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej we W. w przedmiocie określenia podatku dochodowego od osób prawnych za 1999 r.;

SA/Bk 1458/03 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1999 rok

I SA/Lu 563/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych za 2000 r.,

I SA/Lu 549/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1998 r.

I SA/Wr 4003/01 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-03-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w L. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za 1998 r., zaległości w tym podatku oraz odsetek za zwłokę od tej zaległości,

I SA/Lu 547/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2000 r.

I SA/Wr 1427/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej we W. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1998 r.

I SA/Lu 548/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1997 r.

I SA/Wr 2132/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej we W. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1999 r.

I SA/Wr 3911/01 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej we W., Ośrodek Zamiejscowy w L. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych 1999r.
1   Następne >   2