Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób prawnych X

II FSK 2183/12 - Wyrok NSA z 2013-04-17

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie nadpłaty w podatku od gier za maj 2010 r.

I SA/Go 485/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej . w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty podatku akcyzowego z tytułu importu towaru

II FSK 150/12 - Wyrok NSA z 2013-04-17

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie podatku od gier za lipiec 2010 r.

III SA/Wa 2193/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie określenia prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług

II FSK 1996/12 - Wyrok NSA z 2013-04-17

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie nadpłaty w podatku od gier za czerwiec 2010 r.

V SA/Wa 1864/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie określenia zobowiązania z tytułu opłaty paliwowej;

I GSK 357/14 - Wyrok NSA z 2015-09-03

Skarga kasacyjna na decyzję D. I. C. w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym

V SA/Wa 1195/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie odmowy zwrotu podatku akcyzowego;

I SA/Gd 954/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów

I SA/Lu 563/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku akcyzowego za wrzesień 2010 r.
1   Następne >   2