Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek leśny X

I SA/Op 399/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku leśnym za 2018 r.