Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek leśny X

III SA/Po 533/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-09-26

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości i leśnym

I SA/Łd 997/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego na rok 2013

II FSK 343/05 - Wyrok NSA z 2006-03-08

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie podatku od nieruchomości za lata 1997

II FSK 228/05 - Wyrok NSA z 2006-01-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w przedmiocie podatku leśnego

II FSK 2511/10 - Wyrok NSA z 2012-06-20

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w O. w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2009 r.

II FSK 3108/12 - Wyrok NSA z 2015-01-13

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego za 2009 rok

I SA/Ol 439/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego na 2001r.

I SA/Gd 669/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-11-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku rolnego i leśnego na 2009 r.

I SA/Lu 323/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-10-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2008 r.

I SA/Ol 181/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego na rok 2009
1   Następne >   +2   +5   +10   24