Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Gd 883/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-07-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości położonej w G. za 2003 r.

II FZ 655/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-17

Zażalenie na zarządzenie WSA w Gdańsku w przedmiocie wpisu od skargi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w G. sygn. akt [...] w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2010 r.

III SA/Po 318/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-08-04

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji dotyczącej wymiaru podatku rolnego, leśnego oraz podatku od nieruchomości za 2010 rok

I SA/Ol 88/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-12-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia wysokości łącznego zobowiązania pieniężnego na 2004r.

II FZ 315/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-07

Zażalenie na decyzję SKO w P. T. w przedmiocie podatku leśnego za 2009r.

I SA/Gd 882/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-07-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości położonej w S. za 2003 r.

I SA/Lu 705/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego na 2009 r.

I SA/Kr 1005/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-09-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO, w przedmiocie wymiaru podatku leśnego na 2010 r.

I SA/Łd 387/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-10-07

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego na 2008 r..

I SA/Lu 407/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie łącznych zobowiązań pieniężnych na 2009 r.