Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek leśny X

II SA/Ol 724/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-09-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zmiany lasu na użytek rolny