Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek leśny X

I SA/Ke 336/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-07-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Bliżynie w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 1. stwierdza nieważność uchwały Rady Gminy w Bliżynie nr X/59/2007 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie obejmującym postanowienia załącznika nr 1 pozycja J w zakresie 'Uprzedzony/a o odpowiedzialności karne...

I SA/Kr 263/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-04-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Grybów, w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych w części dotyczącej słów 'Uprzedzony/a o odpowiedzialności, karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne, z prawdą', zawartych w załączniku nr 1 w poz. F, - stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części dotyczącej słów 'Uprzedzony/a o odpo...

I SA/Lu 133/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-04-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Dębowa Kłoda w przedmiocie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

III SA/Po 562/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-09-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Miedzichowo w przedmiocie ustalenie wzorów formularzy w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej postanowienia załącznika nr 1 litera K zawierające oświadczenie 'uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego , oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą'

I SA/Go 323/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-09-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie wymiaru i poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części, tj.:

III SA/Po 552/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-08-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w M. w przedmiocie ustalenia wzorów formularzy w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości stwierdza nieważność uchwały Rady Miejskiej w M. nr [...] oku w sprawie zmiany uchwały nr [...] Rady Miejskiej w M. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości w części obejmującej postanowienia załącznika nr ...

III SA/Po 553/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-08-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w M. w przedmiocie ustalenia wzorów formularzy w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości stwierdza nieważność uchwały Rady Miejskiej w M. nr [...] oku w sprawie określenia wzoru formularza w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości w części załącznika nr 1 lit. L, załącznika nr 2 lit. H, załącznika nr 3 lit. F i załącznika nr 4 lit. G zawierającej oś...

I SA/Gl 579/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-10-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Dębowiec w przedmiocie podatku leśnego stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w sprawie określenia wzoru formularza 'Informacja w sprawie podatku leśnego'.

I SA/Gl 580/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-10-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Dębowiec w przedmiocie podatku leśnego stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w sprawie określenia wzoru formularza 'deklaracja na podatek leśny' w zakresie obejmującym postanowienie załącznika nr 1 poz. F o treści 'uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 par. 1 Kodeksu karnego zgodność powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem'.

III SA/Po 630/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-09-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Suchy Las w przedmiocie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek leśny stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej postanowienia załącznika nr 1 w zakresie sformułowania 'uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego , oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą'
1   Następne >   3