Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Kr 656/95 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1995-09-27

skargę Nadleśnictwa P. na decyzję SKO w (...) w przedmiocie wymiaru podatku leśnego.

OPK 1/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1996-03-04

Naczelny Sąd Administracyjny z udziałem W. Grudzieckiego, prokuratora Prokuratury Apelacyjnej, delegowanego do Ministerstwa Sprawiedliwości, w sprawie z odwołania Nadleśnictwa (...) od decyzji Wójta Gminy L. w przedmiocie ustalenia wymiaru podatku leśnego za 1994 r., po rozpoznaniu w dniu 4 marca 1996 r. na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego składu SKO w (...), zgłoszonego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 12 paździer...