Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Kr 707/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO, w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2008r, I .

I SA/Kr 1266/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia wysokości łącznego zobowiązania podatkowego za rok 2008

I SA/Kr 1535/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia wysokości łącznego zobowiązania podatkowego za rok 2008

I SA/Kr 250/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-05-16

skarg 'M' Transport i Spedycja spółka jawna w T.- M. M. i M. M., przy uczestnictwie M. M., na decyzje SKO, w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku leśnym i w podatku od nieruchomości za lata 2003, 2004, 200